Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2015

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2015

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1.2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2.2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3.2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4.Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5.Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6.İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı

olan adayların başvurulan Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvurulan geçersiz sayılacaktır.

7.İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adayları ile Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu’na başvuracak Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

A D R E S :

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yenişehir Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi No:12 Kat:22 Selçuklu/KONYA Telefon: 0 332 280 80 73-74

SIRA

NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PRO GRAM

K.UNVANI

DERECE

ADETİ

ÖZEL ŞARTLAR

1

Mühendislik ve

Mimarlık

Fakültesi

İnşaat

Mühendisliği

Geoteknik

Profesör

1

1

Zemin, kaya, kütle hareketleri konularında yayınları olmak.

2

Mühendislik ve

Mimarlık

Fakültesi

Harita

Mühendisliği

Fotogrametri

Profesör

1

1

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri entegrasyonu ile zamana bağlı değişim analizleri üzerine çalışmaları olmak.

3

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Profesör

1

1

Acil vakalarda ultrason uygulamalarıyla ilgili çalışmaları olmak.

4

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Profesör

1

1

Para, banka denetimi ve düzenlemeleri konularında ve panel ekonometrisi alanında çalışmış olmak.

5

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Doçent

1

1

Latince ve canlıların temel bileşenlerinin öğretimiyle ilgili çalışmaları olmak.

6

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Kimya Eğitimi

Doçent

1

1

Tiyosemikarbazonlarla metal ve flavonoid ve ağır metallerin voltametrik tayini konusunda çalışmaları olmak.

7

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi

Fizik Eğitimi

Doçent

1

1

“Fizik eğitiminde pedagojik- anolojik modeller” konusunda doktora yapmış olmak. Fizik laboratuvarı kaygısı üzerine çalışmaları olmak.

8

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Doçent

2

1

Antimikrobiyal biopolimerler üzerine çalışmaları olmak.

9

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Doçent

3

1

Kırsal kesim ve varoşlarda yaşayan gerekli eğitim desteği alamayan aile ve çocuklara yönelik kültürel eğitim çalışmaları yapmış olmak.

10

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Yardımcı

Doçent

3

1

11

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yardımcı

Doçent

3

1

12

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Yardımcı

Doçent

2

1

Tıp Fakültesi mezuniyeti ve Anestezi ve Reanimasyon uzmanlığı belgesi olmak.

13

Mühendislik ve

Mimarlık

Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Yardımcı

Doçent

1

1

“Kentsel ulaşım planlaması” konusunda doktora yapmış olmak.

14

Mühendislik ve

Mimarlık

Fakültesi

Harita

Mühendisliği

Ölçme Tekniği

Yardımcı

Doçent

3

1

Barajlardaki deformasyonların geodezik ve geoteknik yöntemlerle izlenmesi konularında çalışmaları olmak.

15

Mühendislik ve

Mimarlık

Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık Tarihi

Yardımcı

Doçent

1

1

“Anıtsal yapıların kullanım sürecinde değerlendirilmesi” konusunda doktora yapmış olmak.

16

Ereğli Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretimi

Yardımcı

Doçent

1

1

“Türkiye ve ABD’de okul müdürlerinin yetiştirilmesi” konusunda çalışmaları olmak.

17

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Sanat Tarihi

Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatları

Yardımcı

Doçent

1

1

Bizans sanatı alanında ve Konya’daki Bizans eserleri üzerine çalışmaları olmak.

18

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

Yardımcı

Doçent

3

1

Kök ucu dolgu maddelerinin periodontal ligament fibroblastları üzerindeki biyouyumluluğuna etkileri hakkında çalışma yapmış olmak.

19

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Yardımcı

Doçent

2

1

Bölgesel kanin retraksiyonunda kullanılan “reverse closing loop” springinin etkileri hakkında çalışma yapmış olmak.

20

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ortodonti

Yardımcı

Doçent

3

1

Farklı ortodontik adezivlerin dental plak ve çürük oluşumu üzerine etkileri hakkında çalışmış olmak.

21

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Yardımcı

Doçent

3

1

Diyod lazerin sigara içen periodontitisli bireyler üzerindeki etkileri hakkında çalışmış olmak.

22

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Yardımcı

Doçent

3

1

Protetik yüklemeden sonra periimplant oluğu sıvısındaki biyokimyasal değişimler hakkında çalışmış olmak.

23

Turizm Fakültesi

Rekreasyon

Yönetimi

Rekreasyon

Yönetimi

Yardımcı

Doçent

4

1

Halkla İlişkiler ve Tanıtım konusunda doktora yapmış olmak. Rekreasyon uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.

24

Seydişehir

Meslek

Yüksekokulu

Gıda İşleme

Un ve Unlu Mamüller Teknolojisi (Değirmencilik) Pr.

Yardımcı

Doçent

1

1

Flaman sarım hibrit boruların yorulma davranışı ve alüminyum döküm alaşımları üzerine çalışmaları olmak.

25

Ereğli

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Yardımcı

Doçent

1

1

“E-B Motorin yakıtları üzerine” çalışmaları olmak.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir