Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2014

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanıNecmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2014

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1. 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

2. 2547 Sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Yayın Listesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

5. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

6. İlan edilen Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doçentlik, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı

olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adayları ile Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuarına başvuracak Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer birimlere başvuracak olan Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ : 01.08.2014-18.08.2014 Mesai Bitimi

A D R E S :

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yenişehir Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi No:12 Kat:22 Selçuklu/KONYA Telefon: 0 332 280 80 74

B İ R İ M BÖLÜM ANAB İ L İ M DALI/PROGRAM K.UNVANI DERECE ADETİ ÖZEL Ş ARTLAR
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İşletme Profesör 1 1 Toplam kalite yönetimi ve KOBİ’lerin yapısal sorunları konularında yayınları olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dil Bilimi Dil Bilimi Profesör 1 1 Post Modernizm ve Edebiyat Psikolojisi alanında çalışma yapmış olmak.
Seydişehir Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bahçe Tarımı Pr. Profesör 1 1 Beslenme Bozuklukları, Metabolik Bozukluklar alanında çalışmalar yapmış olmak.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Doçent 2 1 “Harmanlanmış öğrenme ve çevrimiçi öğrenme ortamlarında güven ve yalnızlık” konularında çalışmaları olmak.
Meram Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 Nefroloji yan dal uzmanı olup apopitozis ve otofaji konusunda deneysel çalışma yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Yardımcı Doçent 1 1 Viking Ödüllü Baskıresim Sergileri ve Sanatsal Kazanımları üzerine çalışma yapmış olmak.
Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müziği Türk Halk Müziği Yardımcı Doçent 1 1 Türk Sanat Müziği destekli bağlama öğretimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Devlet Konservatuarı Müzik Piyano ve Gitar Yardımcı Doçent 1 1 Eşlik çalgıların etkililiğinin karşılaştırılması alanında çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yardımcı Doçent 5 1 Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olup doğuştan kalça çıkığının cerrahi tedavisiyle ilgili çalışması olmak.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yardımcı Doçent 1 1 Teknoloji kullanım motivasyonları ile medya ve siyasal katılım alanında çalışmalar yapmış olmak.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Felsefe Felsefe Tarihi Yardımcı Doçent 2 1 17 – 18. yüzyıl İngiliz felsefesi alanında çalışmalar yapmış olmak.
Meram Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 1 Keratokonüslü gözlerde kornea hücre ve sinir yapısının, in-vivo konfokal mikroskopi ile değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Yardımcı Doçent 1 1 “Meydanların işlevsellik analizi konusunda” doktora yapmış olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Şehir ve Bölge Planlama Yardımcı Doçent 1 1 “Kent ölçeğinde akarsuların rehabilitasyonu” konusunda çalışmaları olmak.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir