Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2014

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanıKastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2014

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On Beş) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Uzmanlık belgesi),yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına Başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre üniversitemizce yabancı dil sınavı yapılacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek, adaylara ilgili birim tarafından duyurulacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Adaylar sadece durumuna uygun 1 (Bir)birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.

NOT: İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Doçent

1

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Doçent

2

1

Yüksek hidrostatik basınç ve antimikrobiyal etkisi üzerine çalışmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Botanik

Doçent

1

1

Aeropalinoloji ve Aeromikoloji alanında çalışmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Doçent

3

1

Higgs Bozonlarının anormaletkileşmeleriüzerine Çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Genetik ve Biyomühendislik

Doçent

2

1

Tahılların ıslahı üzerine çalışma yapmış olmak.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Doçent

2

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

Yardımcı Doçent

4

1

Fiziki Coğrafya alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Yardımcı Doçent

5

1

Agroendüstriyel atıkların arıtımı alanında doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Yardımcı Doçent

3

1

Geleneksel Türk el Sanatları Ana Sanat dalında sanatta yeterlilik yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Çağdaş Batı Resim sanatında Uzak Doğu etkileri üzerine doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Yardımcı Doçent

4

1

Halk oyunları üzerine doktora yapmış olmak.

Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

Yardımcı Doçent

4

1

Sağlıklı yaşlanma bakım modeli üzerine doktora yapmış olmak.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir