Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2015

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanıKaramanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2015

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacaktır.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

islami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Yardımcı

Doçent

5

1

Molla Gürani ve Buhari Şerhi Konusunda Çalışmalan Bulunmak

Adayların;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartlan taşımaları,

2- Üniversitemizin http://www.kmu.edu.tr adresinden elektronik ortamda başvurulannı yaptıktan sonra istenilen belgelerin çıktısı ile (Başvuru Dilekçesi, Taahhütname, Özgeçmiş ile Akademik ve İdari Etkinlikler Listesi) başvurmalan,

3- Durumlarının, “Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolanna Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”ne uygun olması,

4- 2547 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesine göre yardıma doçent kadrolarına başvuracak adayların, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, yabancı dilini belirten dilekçelerine ilave olarak, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, yayın listesi ve varsa YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, kamu kurumlannda çalışmış ya da halen çalışmakta olanlann (Üniversitemizde görev yapanlar hariç) hizmet belgelerini ekleyerek ilgili birimlere şahsen veya postayla ulaştırmalan gerekmektedir.

Yardımcı doçent kadrosuna başvuran tüm adaylara 2547 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesinin (b) fıkrası uyannca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşind günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. ilan olunur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir