İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2015

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanıİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2015

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

NİTELİK

1

İslami İlimler Fak.

Temel İslam Bilimleri Böl.

İslam Hukuku ABD

Profesör

1

1

İslam Hukuku açısından Hukuk-Ahlak ilişkisi konusunda çalışmış olmak

2

Mühendislik ve Mimarlık Fak.

Makine Mühendisliği Böl.

Konstrüksiyon ve İmalat ABD

Profesör

1

1

Endüstriyel üretim sistemleri ve Robotlar ve ürün geliştirme konularında çalışmalar yapmış olmak

3

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Böl.

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları ABD

Profesör

1

1

Helicobacter pylori ve faranjit arasındaki ilişki konusunda araştırmaları olması

4

Tıp Fak.

Temel Tıp Bilimleri Böl.

Tıbbi Biyokimya ABD (*)

Profesör

1

1

Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanlığı ve Biyokimya ABD Doktora Programları mezunu olması. HPLC (yüksek performans sıvı kromatografisi) yöntem ile Bisfenol A ve fitalatlar konusunda çalışmalarının olması

5

Mühendislik ve Mimarlık Fak.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Böl.

Elektro Mağnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği ABD

Profesör

1

1

Anten ve Mikro dalga devre tasarımı konularında çalışmalar yapmış olmak

6

Diş Hekimliği Fak.

Klinik Bilimler Böl.

Periodontoloji ABD

Doçent

1

1

Oral Mukokütanoz hastalıklar ile ilgili çalışma yapmak Dişeti oluğu sıvısında antimikrobiyal peptidler üzerine çalışma yapmak, Periodontopatojen mikroorganizmalar hakkında çalışma yapmak, Er, Cr:YSGG lazer hakkında çalışma yapmak

7

Mühendislik ve Mimarlık Fak.

Makine Mühendisliği Böl.

Mekanik ABD

Doçent

1

1

Asma köprü ve kompozit kirişleri titreşimleri üzerine çalışmalar yapmış olmak

8

Mühendislik ve Mimarlık Fak.

Mühendislik Bilimleri Böl.

Uygulamalı Matematik ve İstatistik ABD

Yardımcı Doçent

3

1

Matematik lisans programı mezunu olmak, Uygulamalı Matematik ve İstatistik doktora mezunu olmak, Bağımlı deneme dizilerinde tekrar istatistiklerinin dağılımı hakkında çalışmalar yapmış olmak, Hem matematik hem de istatistik alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

9

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.

Psikoloji Böl.

Klinik Psikoloji ABD

Yardımcı Doçent

4

1

Klinik psikolojide uygulamalı araştırmalar yapmış olmak

10

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Böl.

Çocuk Cerrahisi ABD

Yardımcı Doçent

3

1

Hücre kültürü konusunda eğitim almış ve Çocuk Cerrahisi yeterlilik sertifikası olması

11

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Böl.

Siyaset Bilimi ABD

Yardımcı Doçent

5

1

Doktorasını Siyaset Bilimi alanında almış olmak, Karşılaştırmalı Siyaset, Siyasal Partiler, Seçmen Davranışları ve Araştırma teknikleri konularında yayınlara sahip olmak

12

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.

Türk Dili ve Edebiyatı Böl.

Eski Türk Edebiyatı ABD

Yardımcı Doçent

3

1

Eski Türk Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak

13

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri Böl.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD

Yardımcı Doçent

4

1

Nöral terapi, Manuel terapi ve elektronöromyografi konusunda eğitim alması ve deneyimli olması

14

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri Böl.

Halk Sağlığı ABD

Yardımcı Doçent

3

1

Ana-Çocuk Sağlığı Aile Planlaması ve Üreme Sağlığı alanında sertifika sahibi olmak. Sağlık Bakanlığı’nda Halk Sağlığı alanında en az iki yıl saha deneyimi olması

15

İslami İlimler Fak.

Felsefe ve Din Bilimleri Böl.

Din Bilimleri ABD

Yardımcı Doçent

3

1

Din Görevlilerinin yeterliliği ve Kur’an Kursları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

16

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

İşletme Böl.

Yönetim ve Organizasyon ABD

Yardımcı Doçent

4

1

Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli, Toplam Kalite Yönetimi, ISO-9000 Kalite Yönetim Sistemleri konusunda tecrübeli olmak ve bu konularda lisans veya yüksek lisans dersi vermiş olmak, EFQM Mükemmellik Modeli alanında ulusal veya uluslararası ödül süreçlerinde değerlendiricilik yapmış olmak, ISO-9000 Kalite Yönetim Sistemleri alanında yurt içi veya yurt dışı kuruluşlarda dış denetim yapmış olmak

DİĞER ŞARTLAR:

– 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

– Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

– Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

– Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Tıp Doktoru” olması zorunludur.

– Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.

– Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

– Doçent kadrosuna başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

– Yardımcı Doçent kadrolarına Başvuracaklar dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını ve sınava gireceği yabancı dilini belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yükseklisans, doktora, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD’yi ekleyerek İlgili Birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

– İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın http://personel.yok.gov.tr/AtanmaKriter/ internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

* Bu ilana mezuniyeti Tıp Fakültesi harici olanlarda başvurabilir.

Not: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir