İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2015

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanıİstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2015

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi” uyarınca Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişlerini, Yayın Listelerini, Doçentlik Belgelerini, Bilimsel Yayınlarının kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuruda bulunacak adayların Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerinden hazırladıkları dosyalara birer fotokopi koymaları ve dilekçenin aslı ile Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi ve Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ve vesikalık fotoğraftan birer adet yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuruda bulunacak adayların başvuru esnasında yanlarında birer adet Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi, Özgeçmiş, Başvuru Dilekçesi ve bir adet vesikalık fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet dosya, ile birlikte ilgili birimlereteslim etmeleri gerekmektedir.

NOTLAR:

1)İlan edilen bütün ünvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

2)Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3)İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

4)Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.

5)Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

6)Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.

7) İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/adresinden ulaşılabilir.

D U Y U R U L U R

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

DOÇENT

1

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi alanında deneyimli olmak.

Genel Cerrahi

DOÇENT

1

Böbrek Transplantasyonu ve Laproskopik Cerrahi konularında deneyimli olmak.

Tıp Tarihi ve Etik

DOÇENT

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Tıp Tarihi ve Etik alanında doktora yapmış olmak.

Üroloji

DOÇENT

1

Çocuk Ürolojisi ve Böbrek Transplantasyonu alanında deneyimli olmak.

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

Nöroloji

PROFESÖR

1

Serebro Vasküler Hastalıklar ve Demans alanında deneyimli olmak.

Göz Hastalıkları

PROFESÖR

1

İç Hastalıkları

DOÇENT

1

Romatoloji yan dal uzmanlığını almış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Milletlerarası Hukuk

DOÇENT

1

Mali Hukuk

DOÇENT

1

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku

DOÇENT

1

Medeni Hukuk

DOÇENT

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Ortaçağ Tarihi

PROFESÖR

1

İngilizce Mütercim Tercümanlık

YARD.DOÇ.

1

Çeviride bilgi teknolojileri ve yerelleştirme alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Eski Türk Edebiyatı

YARD.DOÇ.

1

FEN FAKÜLTESİ

Moleküler Biyoloji

PROFESÖR

1

Pankreatik primer beta hücreleri ve hastalıkların moleküler mekanizmaları konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Moleküler Biyoloji

DOÇENT

1

Glikobiyoloji ve kanser biyolojisi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Nükleer Fizik

DOÇENT

1

Potansiyel Enerji Yüzey Hesaplamaları, Yüksek Rezolüsyonlu Yük Değişim Reaksiyonları alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

ORMAN FAKÜLTESİ

Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi

PROFESÖR

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Farmasötik Toksikoloji

DOÇENT

1

Biokimya

YARD.DOÇ.

1

Deneysel Karaciğer ve Böbrek hasarı, Enzim İnhibisyonu ve Enzim Saflaştırılması konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Maliye

DOÇENT

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Uygulamalı Jeoloji

PROFESÖR

1

Fosil Yakıtlar ve Gaz Jeokimyası konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Sismoloji

PROFESÖR

1

Anorganik Kimya

PROFESÖR

1

Organik Kimya

PROFESÖR

1

Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi

PROFESÖR

1

Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi

YARD.DOÇ.

1

Telekomünikasyon

YARD.DOÇ.

1

Bilgisayar Mühendisliği

YARD.DOÇ.

1

2 boyutlu mamografik verilerde görüntü işleme teknikleriyle kanserli bölge tanısı konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Sa

yfa 1

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

Halkla İlişkiler

DOÇENT

1

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam Hukuku

DOÇENT

1

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

Hastalıklar

DOÇENT

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Ebelik Bölümü

DOÇENT

1

FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

DOÇENT

1

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK YÜKSEKOKULU

Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi

DOÇENT

1

Finans Bilim alanında Doçent ünvanını almış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

YARD.DOÇ.

1

Ağız ve Diş Sağlığı Programı

YARD.DOÇ.

1

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Dış Ticaret Programı

YARD.DOÇ.

1

Dış Ticaret alanında bilimsel çalışmalar yapmış olup, Dış Ticaret alanında ders verme konusunda deneyimli olmak.

ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ

Fen Bilimleri

DOÇENT

1

Adli Bilimler Doçentliğini almış olmak.

DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Genetik

DOÇENT

1

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir