Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2015

Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar (http://personel.gumushane.edu.tr/file/56491adresinden temin edecekleri bilgi formunu, başvurdukları anabilim dalını ve sınava girecekleri yabancı dili belirterek (Yabancı Dil Başarı Belgesi olanlar ekleyeceklerdir.) ekinde, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık mezuniyet belgelerinin onaylı örnekleri ve (Doktora Tezi Kapağı, İçindekiler, Sonuç ve Kaynakça) ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyalarını 4 takım halinde ilgili birime vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)

Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre içerisinde yardımcı doçent kadroları için ilgili birime doçent ve profesör kadroları için Personel Dairesi Başkanlığı’na yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların Yabancı Dil Sınav yeri ve tarihleri daha sonra adayların müracaat ettikleri birimlerce tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Başvuruda bulunan adayların, başvurdukları kadro ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde aranan koşulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların ataması yapılmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

İlgililere duyurulur.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

KADRO

DER.

KADRO

ADEDİ

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye Bölümü

Mali İktisat ABD

Yrd.Doç.

3

1

İktisat Alanında Doktora yapmış olmak.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Yrd.Doç.

3

1

Turizm İşletmeciliği, Gastronomi, Gıda, Beslenme veya Yiyecek-İçecek Hizmetleri alanında Doktora yapmış olmak.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Yrd.Doç.

4

1

Turizm İşletmeciliği, Gastronomi, Gıda, Beslenme veya Yiyecek-İçecek Hizmetleri alanında Doktora yapmış olmak.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Yrd.Doç.

5

1

Turizm İşletmeciliği, Gastronomi, Gıda, Beslenme veya Yiyecek-İçecek Hizmetleri alanında Doktora yapmış olmak.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir