Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2014

Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı İlanıFırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2014

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Kanun ile öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

1- Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma llkeleri”ndeki esaslar ugulanacaktır.

2- Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadroya başvuracak adayların; www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak ekinde özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten lisansüstü çalışmalarını, üniversite veya ileri Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, www.firat.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, ekinde kısa özgeçmişlerini, doktora diplomasının onaylı birer örneği ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri,

4- Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih Üniversitemiz web sayfasında adaylara daha sonra duyurulacaktır.

5- Başvurular ilan yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

ONVANI PROF. YRD.DOÇ. AÇIKLAMALAR
BİRİMİ ANABILIM DALI DRC.ADET DRC.ADET
Fen Fakültesi Nükleer Fizik 1-1   Uzaysal ve zamansal analiz konularında çalışmalar yapmış olmak.
Anorganik Kimya 1-1   Ftalosiyaninler konusunda çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi 1-1   Kardiyak Cerrahide İmmünolojik ve Inflamatuar cevaplar konularında çalışmalan olmak.
Kardiyoloji   3-1 Düşük Dansiteli Lipoprotein Reseptörleri ve Erektil Disfonksiyonları konularında çalışmalar yapmış olmak.
TOPLAM   3 1  

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir