Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2015

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2015

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İLAN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 25. ve 26. maddeleri ile Madde 23(c), 25(c) ve 26(a)’ne dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.trDuyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1.Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2.Özgeçmiş

3.2 adet fotoğraf

4.Nüfus Cüzdan Sureti

5.Doçentlik belgesi (Doçent ve Profesörlük kadrosuna başvuracaklar için)

6.Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7.ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8.Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9.Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not:İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Profesör ve Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler için yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

Ünvanı

Der.

Adedi

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

AÇIKLAMALAR

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Matematik-Bilgisayar

Geometri

Metrik Geometriler ve Fuzzy Projektif Geometri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Matematik-Bilgisayar

Uygulamalı Matematik

Lineer Olmayan Denklemlerin Tam Çözümleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Matematik-Bilgisayar

Uygulamalı Matematik

Sonlu Elemanlar konularında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Kimya

Organik Kimya

İlaç öncüsü moleküller üzerinde çalışmaları olmak.

Profesör

1

1

İkt. Ve İdari Bil. Fak.

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Hukuk

Uluslar arası Hukuk ve dış politika alanlarında çalışmış olmak.

Doçent

1

1

Eğitim Fak.

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Çocuk gelişimi alanında Doçentliğini almış olmak.

Yrd.Doç.

2

1

Fen Edebiyat Fak.

Matematik-Bilgisayar

Geometri

Geometri Alanında doktoralı olup Metrik Geometriler ile ilgili çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Matematik-Bilgisayar

Uygulamalı Matematik

Uygulamalı Matematik Alanında doktoralı olup Kısmi Diferensiyel Denklemlerin Korunumu ile ilgili çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Diş Hekimliği Fak.

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Maksiller Defektlerde Dental ve Zigomatik İmplantlar üzerine çalışma yapmış olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

EEG, EMG, PSG ve Demans konusunda tecrübesi ve çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Tıp Fak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Nöroşirurji

Serebrovasküler ve Endovasküler cerrahi konusunda tecrübesi ve çalışmaları olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Eskişehir Sağ.Yük.Ok.

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hemşireliğinde doktora yapmış olup, Onkoloji ve Hemotoloji hemşireliği alanında çalışmaları bulunmak.

Yrd.Doç.

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Radyoloji uzmanı olmak.

Yrd.Doç.

3

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağ. ve Hast.

Çocuk Nefrolojisi Uzmanı olmak ve glomerül hastalıklarında Lenfosit Alt Grupları ile ilgili çalışması olmak.

Yrd.Doç.

1

1

Müh.Mim.Fak.

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

Killerin lineer olmayan dinamik davranışları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Yrd.Doç.

3

1

Müh.Mim.Fak.

İnşaat Mühendisliği

Mekanik

Konsol kirişlerin stabilitesi ve yapı düzensizlikleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir