Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2015

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanıEge Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2015

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Ege Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre yapılacaktır.Profesör kadrolarına başvuranların 6 nüsha dosya (başlıca araştırma eserini belirtecek), Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuranların ise 4 nüsha dosya teslim etmeleri gerekmektedir. (Kadroya müracat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Daire Başkanlığı’ndan gönderim kutusu temin edebilirler.)

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO İLAN ŞARTI FORMU

KURULUŞ

BÖLÜM

ANABİLİMDALI

KADRO

ÜNVANI

KADRO

DERECESİ

ADET

İLAN AÇIKLAMASI

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

PROFESÖR

1

1

Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalında bilimsel çalışmalar yapıyor olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

SÜT TEKNOLOJİSİ

SÜT TEKNOLOJİSİ

DOÇENT

1

2

Süt Teknolojisi Anabilim Dalında doçent unvanı almış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARLA BİTKİLERİ

TARLA BİTKİLERİ

DOÇENT

1

1

Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında doçentlik unvanına sahip olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Eğitici Eğitimi sertifikasına sahip, en az 5 yıl deneyimli geriatri uzmanı olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

Gastroentroloji polikliniğinde en az 10 yıl deneyimli, fizyopatoloji ile ilgili çalışmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ACİL TIP

YARDIMCI

DOÇENT

3

1

Acil Tıp uzmanı olmak.

Temel Eğitici Eğitimi sertifikalı ileri kardiyak yaşam desteği eğiticisi olmak.

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

NÖROLOJİ

YARDIMCI

DOÇENT

1

1

Nöroloji Yoğun Bakım konusunda en az 3 yıl deneyimi bulunmak.Beyin ölümü konusunda eğitici sertifikasına sahip olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİYOMÜHENDİSLİK

PROFESÖR

1

1

Pilot Ölçek Biyoproseslerde deneyimli.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİYOMÜHENDİSLİK

PROFESÖR

1

1

Mikrobiyal Biyomedikal ürünlerde deneyimli.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Tekstil Mühendisliği ve Bilimleri temel alanında doçent ünvamrn almış, Konfeksiyon İşletim Giysi Kalıpçılığı ve Çocuk Giyimi alanlarında uzmanlaşmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

MEKANİK

YARDIMCI

DOÇENT

1

1

Y apı sağlığı izleme konularında doktora yapmış, deneysel-sayısal biyomekanik ve haptik teknolojiler konularında araştırmaları ve bu alanlarda uluslararası yayınları bulunmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

PROSES VE REAKTÖR TASARIMI

YARDIMCI

DOÇENT

5

1

Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalında deneyimli, ingilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT

YARDIMCI

DOÇENT

2

1

Metal matrisli kompozitler ve aşınma mekanizmaları konularında doktora yapmış olmak ve bu konularda uluslararası yayınları bulunmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

TERMODİNAMİK

YARDIMCI

DOÇENT

1

1

Isı transferi iyileştirme teknikleri konularında doktora yapmış olmak, ısı ve madde transferi konularında araştırma ve uluslararası alanda yayınları bulunmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

GAZETECİLİK

İNTERNET GAZETECİLİĞİ

YARDIMCI

DOÇENT

3

1

Y üksek Lisans ve Doktorasını Genel Gazetecilik Anabilim Dalında yapmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

HALKLA İLİŞKİLER

YARDIMCI

DOÇENT

3

1

Y üksek Lisans ve Doktorasını Halkla İlişkiler Anabilim Dalında yapmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA

FOTOĞRAFÇILIK VE GRAFİK

YARDIMCI

DOÇENT

3

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalında yapmış olmak.

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA

RADYO VE TELEVİZYON

YARDIMCI

DOÇENT

3

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalında yapmış olmak.

İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

MUHASEBE VE FİNANSMAN

DOÇENT

1

1

Bankacılık ve İşletme Finansı alanlarında uzmanlaşmış, muhasebe alanında da akademik çalışmalar yapmış olmak.

Yabancı dil sınavından (ingilizce) en az 90 puan almış olmak.

İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

YARDIMCI

DOÇENT

2

1

Tüketici davranışları alanında çalışmaları olmak.

Nitel araştırma yöntemleri alanında uzmanlaşmış olmak.

Y abancı dil sınavından (ingilizce) en az 80 puan almış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

FİZİK

NÜKLEER FİZİK

PROFESÖR

1

1

Çekirdek Eylemsizlik Momentleri, Nötron-Proton ve Spin-Kuadrupol Etkileşimleri konusunda araştırmaları olmak.

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK

ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ

PROFESÖR

1

1

Zaman skalasında impulsif sınır değer problemleri üzerinde çalışmaları olmak.

FEN FAKÜLTESİ

MATEMATİK

CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ

DOÇENT

1

1

Asal halkaların genelleştirilmiş türevli özdeşlikleri üzerine çalışmaları bulunmak. Üniversitede ingilizce ders verebilme koşullarını sağlamak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

YARDIMCI

DOÇENT

1

1

Doktora derecesini okul öncesi eğitimi ya da çocuk gelişimi ve eğitimi alanında almış olmak ve bu alanlarla ilgili çalışmaları bulunmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

YARDIMCI

DOÇENT

1

1

Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora yapmış olmak ve harmanlanmış öğrenme konusunda çalışmaları bulunmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

YARDIMCI

DOÇENT

4

1

Öğretim Teknolojileri alanında doktora yapmış olmak ve uzaktan eğitim ortamlarında duygusal motivasyonel geribildirim üzerine çalışmaları bulunmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

YARDIMCI

DOÇENT

1

1

Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora derecesine sahip olmak, öğretmenlerin mesleki gelişimi ve eğitimde teknoloji entegrasyonu konularında çalışmaları bulunmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

YARDIMCI

DOÇENT

1

1

Sınıf öğretmenliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

YARDIMCI

DOÇENT

2

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora derecesine sahip olmak, saldırganlık ve dikkat eksikliği konularında çalışmaları bulunmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FELSEFE

TÜRK İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ

PROFESÖR

1

1

Felsefe doçenti olmakjslam Felsefesi alanında çalışmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

UYGULAMALI SOSYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Uygulamalı Sosyoloji alanında çalışmaları olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SANAT TARİHİ

BİZANS SANATI

DOÇENT

1

1

Bizans Sanatı ve Mimarisi alanında çalışıyor olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

YAKINÇAĞ TARİHİ

DOÇENT

1

1

Yakınçağ Tarihinde doçent unvanı almış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

COĞRAFYA

FİZİKİ COĞRAFYA

YARDIMCI

DOÇENT

3

1

Fiziki Coğrafyada doktora yapmış olmak.Paleontoloji alanında çalışmalar yapmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SANAT TARİHİ

TÜRK VE İSLAM SANATLARI

YARDIMCI

DOÇENT

1

1

Türk ve İslam El Sanatları alanında çalışıyor olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI

YARDIMCI

DOÇENT

1

1

Amerikan Kültürü ve Edebiyatında çalışıyor olmak. Doktorasını Çağdaş Amerikan edebiyatında tamamlamış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI

AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI

YARDIMCI

DOÇENT

1

1

Amerikan Kültürü ve Edebiyatında çalışıyor olmak.

Çağdaş Amerikan roman ve kültür alanında doktora yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI

YARDIMCI

DOÇENT

1

1

Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ

FARMAKOGNOZİ

DOÇENT

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu ve farmakognozi bilim alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, farmakognozi ve farmasötik botanik temel alanında doçent ünvanı almış olmak; farmakognozi bilim alanında en az 10 yıllık deneyim sahibi olmak.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ

BİYOKİMYA

YARDIMCI

DOÇENT

1

1

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve eczacılık fakültesinde biyokimya anabilim dalında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER

ENDODONTİ

YARDIMCI

DOÇENT

3

1

İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU

EBELİK

YARDIMCI

DOÇENT

1

1

Antenatal sınıflar konusunda eğitici eğitim sertifikalı ve Ebelik alanında en az 5 yıldır çalışmış olmak.

ÇEŞME TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ

DOÇENT

1

1

Yönetim ve Strateji alanında doçent ünvanına sahip olmak, turistik ürün politikaları ve havayolu ulaşım sistemleri konusunda çalışmaları bulunmak.

ULUSLARARASI BİLGİSAYAR ENSTİTÜSÜ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

DOÇENT

2

1

Bilgisayar – Bilişim Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Dağıtık Sistemler ve Telsiz Duyarga Ağları alanlarında bilimsel eserleri olmak.

ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

YARDIMCI

DOÇENT

1

1

Kamu Yönetimi lisans mezunu, Kamu Yönetimi alanında Doktora yapmış olmak. Afet ve Acil Durum Yönetimi, Acil Çağrı Hizmetleri ve Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri alanlarında çalışma yapmış olmak.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir