Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2015

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanıAdıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2015

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

1- Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Yardımcı Doçent adaylarının ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yer ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Yrd. Doç.

3

1

Zekat nisapları ve vergi matrahları konusunda doktora yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagati

Yrd. Doç.

3

1

Şerh ve haşiyeler konusunda doktora yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Yrd. Doç.

3

1

19. yüzyıl Şer’iyye sicilleri konusunda doktora yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Yrd. Doç.

3

1

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Arap Dili Eğitimi

Yrd. Doç.

1

1

Zemahşeri’nin arap dil ve belagatına olan katkısı alanında çalışmış olmak.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir