Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Memur Personel Alımı

05 Ekim 2015 Pazartesi, 14:09
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Memur Personel Alımı

Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumuna İlk Defa Ve Yeniden Açıktan Atama Kurası İle Eczacı Unvanlı (Yabancı Dil Yeterliliğine Sahip Yüksek Lisans Veya Doktora Eğitimli) Personel Alımı

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek–1 maddesi ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna alınacak 20 eczacı için ilk defa veya yeniden yapılacak yerleştirme işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

– Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi üzerinden verilecektir,
– Adaylar ilan edilen takvim çerçevesinde PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu notere onaylatarak ekine aşağıda belirtilen belgeleri ekleyip (notere onaylatılmayan başvuru formları kabul edilmeyecektir.) göndereceklerdir.

BELGELER/ŞARTLAR

– Eczacılık diploması,
– Farmakoloji, Farmasötik Teknoloji, Biyoteknoloji, Farmasötik Kimya, Analitik Kimya, Farmasötik Toksikoloji ve Fitoterapi alanlarından herhangi birinde Yüksek Lisans veya Doktora bölümlerinden mezun olunduğunu gösteren belgenin sureti,
– YDS sonuç belgesi (en az 55 puan).

Bu belgeler T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir.

BAŞVURU

Kura başvurusunda bulunup, kura başvurusunu iptal ettirmek isteyenler 20 Ekim 2015 Salı – 22 Ekim 2015 Perşembe saat 18:00’ a kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.

Daha fazla bilgi almak isteyenler kılavuzu inceleyebilir ve kılavuz üzerinden tüm bilgileri alabilirler.

İlanın tam metni için tıklayın.Yorum yazın...

isbilgisi.Com | Her Hakkı Saklıdır.