Karayolları Genel Müdürlüğü Memur Personel Alımı 2015

31 Aralık 2014 Çarşamba, 18:15
Karayolları Genel Müdürlüğü Memur Personel Alımı 2015

Karayolları Genel Müdürlüğü 54 mühendis, 4 matematikçi, 2 teknisyen, 3 şehir plancısı ve 15 tekniker alacak.Karayolları Genel Müdürlüğü Memur Personel Alımı 2015

Karayolları Genel Müdürlüğü 54 mühendis, 4 matematikçi, 2 teknisyen, 3 şehir plancısı ve 15 tekniker alacak.

T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKTAN PERSONEL ALIMI İLANI

Karayolları Genel Müdürlüğüne ilk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca aşağıda teşkilatı, unvanı, sayısı, sınıfı, derecesi, genel ve özel şartları belirtilen kadrolara sözlü sınav sonrası açıktan atama yapılacaktır.

Başvuru Tarihi : 19/01/2015 – 29/01/2015

Sözlü Sınav Tarihi : 16/02/2015 – 26/02/2015

Sözlü sınava girmek isteyenlerin Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.kgm.gov.tr) yer alan “İlk Atama Başvuru Formu”nu elektronik ortamda doldurarak son başvuru tarihi mesai bitimine kadar aynı adrese iletmeleri gerekmektedir.

Başvuru onaylandıktan sonra gerek aday tarafından gerekse Genel Müdürlükçe herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir.

Posta ile veya diğer şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sözlü sınava, ilanda belirtilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak suretiyle ve ilk defa açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday çağırılacaktır.

Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde bu adaylar da sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad-soyadları ile sınav yerleri ve tarihleri en az yedi gün önce Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü sınava adaylar fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.) ile gireceklerdir. Sözlü sınavda adaylar, Genel Müdürlüğümüzün faaliyet alanıyla ilgili olarak mesleği dahilinde bulunan konular (mesleki bilgi), bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yeteneği ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (100) puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda en az (70) puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının %20 sini geçmeyecek kadar da yedek aday belirlenecektir.

Asıl ve yedek liste sıralaması yapılırken, adayların başarı puanının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olana, bunun da aynı olması halinde ise yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

Asıl ve yedek listeler, sözlü sınavın bitim tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde ilan edilecek olup. ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

Sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren (7) iş günü içerisinde yapılacak itirazlar (7) iş günü içerisinde karara bağlanarak ilgilere yazılı olarak bildirilecektir.

Merkez teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yeri Genel Müdürlüğümüz, taşra teşkilatına ataması yapılacak personelin görev yerleri ise Bölge Müdürlüklerimiz, Atölye Müdürlüğü, İkmal Müdürlüğü ve bunlara bağlı işyerleridir.

Bu ilanda yer almayan hususlarda 30/12/2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren “Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

1) Genel Şartlar: – 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak, – 2014 yılı KPSS de KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 puan türlerinden (70) ve üzeri puan almış olmak.

2) Özel Şartlar:

SIRA NO

Kadro Unvanı

Teşkilatı

Nitelikler

KPSS Puan Türü

Kadro Sayısı

Sınıfı

Derecesi

1

Mühendis

Merkez

1-Elektnk-Elektronik Mühendisti lisans programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak

KPSSP3

2

THS

5

2

Mühendis

Merkez

1-Orman Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak

KPSSP3

1

THS

5

3

Mühendis

Merkoz

1-Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar ve Entormatık Mühendisliği. Bilişim Sıstem- lori Mühendisliği. Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği. Kontrol vo Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Donanımı vo Teknolojisi lisans lisans programlarının birinden mezun olmak.

2-Seyahate Vo Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak

KPSSP3

2

THS

5

4

Mühendis

Merkez

1-Yazılım Mühendisliği. Bilgisayar vo Yazılım Mühendisliği lisans programından mozun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak

KPSSP3

2

THS

5

5

Matematikçi

Merkez

1-Matematik. Matematik-Bilgisayar. Matematik ve Bilgisayar. Matematik ve informatık. Matematik-lnformatık. Matomatık-Bıigısayar Programcılığı. Uygulamalı Matematik vo Bilgisayar. Uygulamalı Matematik. Matematik vo Bilgisayar Bilimleri lisans programlarının birinden mezun olmak.

2-Seyahate Vo Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak

KPSSP3

4

THS

5

6

Teknisyen

Merkez

1-Ortaöğretim kurumlarının Kimya Teknolojisi/Kımya Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Kimya Bölümlennin birin- den mozun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak

KPSSP94

2

THS

10

7

Mühendis

Taşra

1-İnşaat Mühendisliği lisans programından mozun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak

KPSSP3

21

THS

5

8

Mühendis

Taşra

1-Maden Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak

KPSSP3

2

THS

5

9

Mühendis

Taşra

1-Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak

KPSSP3

2

THS

5

10

Mühendis

Taşra

1-Jeoloji Mühendisliği Hsans programından mezun olmak.

2-Seyahate Vo Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak

KPSSP3

5

THS

5

11

Mühendis

Taşra

1-Jeodozı vo Fotogrametri Mühondısliği. Joodozı vo Haritacılık. Harita Mühondıslıği veya Goomatık Mühondısbği lisans programından mezun olmak.

2-Seyahate Vo Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak

KPSSP3

7

THS

5

12

Mühendis

Taşra

1-Makine Mühendısüği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak

KPSSP3

5

THS

5

13

Mühendis

Taşra

1-Elektnk-Elektronik Mühendisliği lisans programından mozun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak

KPSSP3

5

THS

5

14

Şehir Plancısı

Taşra

1-Şehir vo Bolgo Planlama lisans programından mozun olmak.

2-Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak

KPSSP3

3

THS

5

15

Tekniker

Taşra

1-Ulaştırma. Karayolu Ulaşımı ve Tralik. Ulaştırma ve Tralık Hizmetten önlısans programlarının birinden mezun olmak.

2-B Sınıfı Sürücü Belgesi Sahıb* Olmak

KPSSP93

15

THS

617 Yorum

 1. mustafa duyar

  31 Aralık 2014 at 19:03

  1984 doğumlu zonguldakta oturuyorumkpss kpss puanı 53 e sınıfı ehliyetim var iş arıyorum telefon numaram 0507 520 0740 ulaşabilirsiniz

 2. mehmet şahin

  1 Ocak 2015 at 00:22

  elektrik ön lisans mezunuyum b sınıfı ehliyetim var numaram 05358529771

 3. hamza

  1 Ocak 2015 at 13:12

  karayollarında kpss şartı yoktu

 4. iş ariyorum

  5 Ocak 2015 at 20:15

  makina teknikeri mezunuyum kpss den 67 aldim 0506-589-97-04 b ehliyetim var

 5. huseyin guler

  7 Ocak 2015 at 20:06

  Karaman da yasiyorum elektrik ön lisans son dönem okumaktayim B sinifi ehliyete sahibim 05071684773

 6. Hasan SÜNER

  7 Ocak 2015 at 21:01

  Elazığ,da oturuyorum 100.yıl endüstri meslek lisesi mezunuyum E sınıfı ve G ekskavatör sınıfı ehliyete sahibim numaram 05333013866

 7. ABDULMUTTALİP KOCAAĞA

  8 Ocak 2015 at 14:47

  i̇stanbul da oturuyorum 10 yillik e sinifi ehli̇yeti̇m var li̇se mezunuyum karayollarinda kadrolu olmak üzere i̇ş ariyorum tel:05438744676

 8. EROL

  9 Ocak 2015 at 16:27

  1977 doğumluyum. Lise mezunuyum.
  Antalyada yaşıyorum. E ve G sınıfı (greyder, loder, ekskavatör,ve forklift) ehliyete sahibim. İş makinası veya şoförlük işi arıyorum.

 9. fırat

  11 Ocak 2015 at 13:27

  adana da yaşıyorum adana merkez endüstri meslek lisesi mezunuyum elektrik elektronik bilgisayarda kulana bilirim 05394377714 iş arıyorum

 10. ömer sarı

  12 Ocak 2015 at 01:27

  1992 van muradiye dogumluyum bilgisayar programcılıgı okudum ve ayreten kamu yunetimi bolumude okumusum is alanında tecrubeye sahibim her hangi bir iste calısmak istiyorum bostayım her gecen gun sıkıntılarım artıyor bi kurumda calısmak istiyorum yardımcı olursanız cok sevinirim geregini yapılmasını arz ederim saygılarımla 05443120164

 11. nevzat bayar

  12 Ocak 2015 at 12:41

  van y.y.ü m.y.o elektrik bölümü mezunuyum kpss 70 aldım iş arıyorum yardımcı olursanız sevinirim.

 12. Havva yıldırım

  12 Ocak 2015 at 13:24

  selçuk üni̇versi̇tesi̇ hari̇ta kadastro mezunuyum i̇ş ariyorum5379643276

 13. serkan cicek

  14 Ocak 2015 at 23:38

  Makine teknikeriyim kpss den 69 aldim kaliphane tecrubem var cad (solidworks)cam (espritcam) uygulamalarini kendi halime ogrendim ama kendimi gelistirmem icin uygularak ogrenmem lazim ilgilenirseniz sevimirim 0531 926 82 18

 14. ayli

  15 Ocak 2015 at 15:04

  ths nedir onu anlamadım

 15. Inayet sevdi

  18 Ocak 2015 at 17:27

  Önlisans mezunuyum kpps ye hazırlandım adana da yaşıyorum 0534 293 9180 işe ihtiyacım var.Gereği düşülmesini arz ederim.

 16. kenan TAŞDEMİR

  22 Ocak 2015 at 12:43

  van da yaşiyorum .çevre mühendi̇sli̇ği̇ bölümünden mezun oldum , i̇ş ariyorum
  i̇rti̇bat :05392532988

Yorum yazın...

isbilgisi.Com | Her Hakkı Saklıdır.