İş Bankası Memur Alımı 2014

İş Bankası İstanbul İşi Memur Alımı İlanıİş Bankası Memur Alımı 2014

İSTANBUL İLİ MEMUR ALIM SINAVI BAŞVURU BİLGİLERİ

Bankamızın İstanbul ilinde bulunan Şubeleri ve Genel Müdürlük bölümlerinde


görevlendirilmek üzere, 20 Ekim 2014 ve izleyen tarihlerde Memur Alım Sınavı


düzenlenecektir. Memur Alım Sınavı ve izleyen aşamalar sonucunda başarılı bulunan


adaylarımıza, kadro olanaklarımız doğrultusunda İstanbul ilinde bulunan Şubeler ve Genel


Müdürlük bölümlerimiz için görev teklifi yapılacaktır.


İşe Alım Süreci


Memur alım süreci


 Başvuru


 Genel Yetenek Testi


 Mülakat


 Belge hazırlama


aşamalarından oluşmaktadır. Tüm aşamalar sonucunda uygun bulunan adaylar, kadro


olanaklarımız doğrultusunda, Memur pozisyonunda görevlendirilecektir.


Başvuru


Sınava başvurular 15 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar sadece


ik.isbank.com.tr adresinde yer alan İş Başvuru Formu üzerinden yapılabilecektir. Şubelerimiz


veya Genel Müdürlük birimlerimiz aracılığıyla sınav başvurusunda bulunmak mümkün


değildir.


İş Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, formun “Sınava Başvur” bölümü


aracılığı ile sınav başvurusu yapılması gerekmektedir. Sistem, sadece aşağıda yer verilen


başvuru koşullarını taşıyan adayların başvurusuna imkan vermektedir. Bu nedenle başvuru


yapmak isteyen adayların öncelikle bu koşullara uygunluklarını kontrol etmeleri yararlı


olacaktır. Sınava başvuruda bulunan adaylardan sadece uygun bulunanlara sınav daveti


gönderilecektir.


Sınav sürecinde adaylarımızla sağlıklı biçimde iletişime geçilebilmesi için başta e-posta


adresi olmak üzere iletişim bilgilerinin güncel tutulması önem taşımaktadır.


Başvuru yaparken kendileri hakkında gerçek dışı bilgiler veren adaylar, söz konusu durumun


alım sürecinin hangi aşamasında fark edildiğine bakılmaksızın süreç dışında


bırakılacaklardır.


Sınav


Sınav Yöntemi


Sınavın ilk aşaması Genel Yetenek Testi’dir. İlk aşama sonucunda uygun bulunan adaylar


ileriki bir tarihte gerçekleştirilecek olan mülakata katılmaya hak kazanacaktır.Sınav Yeri


Alım sürecinin bütün aşamaları İstanbul’da gerçekleştirilecektir.


Sınav Tarihi


Sınav 20 Ekim 2014 ve izleyen tarihlerde yapılacaktır.


Sınav Davetleri


Sınav ile ilgili tüm davet ve duyurular 17 Ekim 2014 Cuma günü saat 18:00’den itibaren İş


Başvuru Formunda yer alan Başvuru Durum Takip alanından yapılacaktır. Bu tarihten


itibaren Başvuru Durum Takip alanının kontrol edilmesi önem taşımaktadır.


Belge Hazırlama


Yukarıda belirtilen işe alım süreci sonucunda uygun bulunan adaylara, Bankamız ihtiyaçları


doğrultusunda görev teklifi yapılarak, işe alım aşamasının bir parçası olan belge hazırlama


süreci başlatılacaktır. Bu belgeler üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda uygun


bulunan adayların işe alımı gerçekleşecektir.


Başvuru Koşulları


 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak


 20 Ekim 1984 ve sonrasında doğmuş olmak


 İstanbul ilinde ikamet ediyor olmak


 Kamu haklarından yoksun bulunmamak


 Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm


giymemiş olmak


 Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak


 Erkek adaylar için eylemli askerlik görevini tamamlamış olmak ya da en erken 30


Kasım 2015 tarihine kadar tecilli ya da muaf olmak


 Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak, (İşe alım


aşamasında tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile


belgelenecektir.)


 Bankamızın daha önce düzenlediği Memur, Operasyon Elemanı, Operasyon Destek


Elemanı ve Çağrı Merkezi sınavlarından herhangi birinin mülakat ve değerlendirme


merkezi aşamasında başarısız sayılmamış olmak


 20 Ekim 2014 tarihi itibariyle, üniversitelerin, 4 yıllık eğitim veren aşağıdaki


bölümlerinden mezun olmuş olmak (Aşağıda belirtilen ilgili bölümlerin yetkili


makamlarca tanınmış, yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup bu durumu


belgeleyebilen adayların da başvuruları kabul edilmektedir.)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir