İş Bankası İstanbul İli Memur Alımı 2014

24 Ağustos 2014 Pazar, 04:53
İş Bankası İstanbul İli Memur Alımı 2014

İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI MEMUR ALIM SINAVIİş Bankası İstanbul İli Memur Alımı 2014

İSTANBUL İLİ AVRUPA YAKASI MEMUR ALIM SINAVI 

BAŞVURU BİLGİLERİ 
( 03 EYLÜL 2014 VE İZLEYEN TARİHLER)
Bankamızın İstanbul ili Avrupa yakasında bulunan Şubeleri ve Genel Müdürlük 
bölümlerinde görevlendirilmek üzere, 03 Eylül 2014 ve izleyen tarihlerde Memur Alım 
Sınavı düzenlenecektir. Memur Alım Sınavı ve izleyen aşamalar sonucunda başarılı bulunan 
adaylarımıza, kadro olanaklarımız doğrultusunda İstanbul ili Avrupa yakasında bulunan 
Şubeler ve Genel Müdürlük bölümlerimiz için görev teklifi yapılacaktır.

İşe Alım Süreci
Memur alım süreci
 Başvuru 
 Genel Yetenek Testi
 Mülakat
 Belge hazırlama
aşamalarından oluşmaktadır. Tüm aşamalar sonucunda uygun bulunan adaylar, kadro 
olanaklarımız doğrultusunda, Memur pozisyonunda görevlendirilecektir.

Başvuru

Sınava başvurular 29 Ağustos 2014 Cuma günü saat 10:00’a kadar sadece 
ik.isbank.com.tr adresinde yer alan İş Başvuru Formu üzerinden yapılabilecektir. Şubelerimiz 
veya Genel Müdürlük birimlerimiz aracılığıyla sınav başvurusunda bulunmak mümkün 
değildir.
İş Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, formun “Sınava Başvur” bölümü 
aracılığı ile sınav başvurusu yapılması gerekmektedir. Sistem, sadece aşağıda yer verilen 
başvuru koşullarını taşıyan adayların başvurusuna imkan vermektedir. Bu nedenle başvuru 
yapmak isteyen adayların öncelikle bu koşullara uygunluklarını kontrol etmeleri yararlı 
olacaktır. Sınava başvuruda bulunan adaylardan sadece uygun bulunanlara sınav daveti 
gönderilecektir. 
Sınav sürecinde adaylarımızla sağlıklı biçimde iletişime geçilebilmesi için başta e-posta 
adresi olmak üzere iletişim bilgilerinin güncel tutulması önem taşımaktadır.
Başvuru yaparken kendileri hakkında gerçek dışı bilgiler veren adaylar, söz konusu durumun 
alım sürecinin hangi aşamasında fark edildiğine bakılmaksızın süreç dışında 
bırakılacaklardır. 

Sınav

Sınav Yöntemi
Sınavın ilk aşaması Genel Yetenek Testi’dir. İlk aşama sonucunda uygun bulunan adaylar 
ileriki bir tarihte gerçekleştirilecek olan mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

Sınav Yeri
Alım sürecinin bütün aşamaları İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Sınav Tarihi
Sınav 03 Eylül 2014 ve izleyen tarihlerde yapılacaktır.

Sınav Davetleri
Sınav ile ilgili tüm davet ve duyurular 01 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 18:00’den itibaren 
İş Başvuru Formunda yer alan Başvuru Durum Takip alanından yapılacaktır. Bu tarihten 
itibaren Başvuru Durum Takip alanının kontrol edilmesi önem taşımaktadır.

Belge Hazırlama

Yukarıda belirtilen işe alım süreci sonucunda uygun bulunan adaylara, Bankamız ihtiyaçları 
doğrultusunda görev teklifi yapılarak, işe alım aşamasının bir parçası olan belge hazırlama 
süreci başlatılacaktır. Bu belgeler üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda uygun 
bulunan adayların işe alımı gerçekleşecektir.

Başvuru Koşulları
 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 
 03 Eylül 1984 ve sonrasında doğmuş olmak 
 İstanbul ili Avrupa yakasında ikamet ediyor olmak
 Kamu haklarından yoksun bulunmamak 
 Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm 
giymemiş olmak 
 Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak 
 Erkek adaylar için eylemli askerlik görevini tamamlamış olmak ya da en erken 30 
Kasım 2015 tarihine kadar tecilli ya da muaf olmak
 Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak, (İşe alım 
aşamasında tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile 
belgelenecektir.) 
 Bankamızın daha önce düzenlediği Memur, Operasyon Elemanı, Operasyon Destek 
Elemanı ve Çağrı Merkezi sınavlarından herhangi birinin mülakat ve değerlendirme 
merkezi aşamasında başarısız sayılmamış olmak
 03 Eylül 2014 tarihi itibariyle, üniversitelerin, 4 yıllık eğitim veren aşağıdaki 
bölümlerinden mezun olmuş olmak (Aşağıda belirtilen ilgili bölümlerin yetkili 
makamlarca tanınmış, yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup bu durumu 
belgeleyebilen adayların da başvuruları kabul edilmektedir.)

Yorum yazın...

isbilgisi.Com | Her Hakkı Saklıdır.