Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2015

24 Mart 2015 Salı, 11:43
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2015

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanıKaradeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2015
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

DUYURU

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve “Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge”sinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar, 2547 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak sunan dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, yayın listesinden oluşan evrağı bir takım, Ayrıca; özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı altı takım halinde vereceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, 2547 sayılı kanunun 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, dilekçelerinde başvurdukları kadroyu belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesinden oluşan evrağı bir takım, Ayrıca; özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı 4 takım halinde vereceklerdir.

GENEL AÇIKLAMALAR

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adayların ÜDS’den 65 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekmektedir. Ancak, adaylar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulunun 06.11.2008 tarihli kararına göre yeniden yabancı dil sınavına alınacaklardır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün süre içerisinde KTÜ Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. Sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

İlgililere duyurulur.

BİRİMİ


ANABİLİM DALI

KADRO

ÜNVANI

DER.

ADEDİ

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Endodonti

Profesör

1

1


Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Restoratif Diş Tedavisi

Profesör

1

1


Fen Fakültesi

Biyoloji

Genel Biyoloji

Profesör

1

1


Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Bölge Planlama

Yrd.Doç.

1

1

Mekansal Planlamada Karar Destek Sistemleri üzerine doktora yapmış olmak.

BİRİMİ


ANABİLİM DALI

KADRO

ÜNVANI

DER.

ADEDİ

AÇIKLAMA

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Profesör

1

1


Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Elektronik

Yrd.Doç.

1

1

Yapılandırılabilir antenler üzerine çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Kontrol Kumanda Sistemleri

Yrd.Doç.

1

1

Konumlandırma alanında çalışmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Jeofizik Mühendisliği

Uygulamalı Jeofizik

Yrd.Doç.

1

1

Gravite alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Kontrüksiyon ve İmalat

Yrd.Doç.

1

1

Kaymalı Yataklar konusunda çalışmış olmak

Of Teknoloji Fakültesi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Yrd.Doç.

1

1


Of Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Yrd.Doç.

1

1

Genetik Mühendisliği Yöntemleriyle Biyoyakıt Elde Edilmesi üzerine çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

1


Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Yrd.Doç.

1

1

Adli Patoloji konusunda en az üç yıl deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Profesör

1

1


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Yrd.Doç.

1

1


Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Yrd.Doç.

1

1


Trabzon MYO

Mimarlık ve Şehir Planlama

Harita ve Kadastro

Yrd.Doç.

1

1

Mimarlık alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Vakfıkebir MYO

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Yrd.Doç.

1

1

Bankacılık alanında çalışmalara sahip olmak.


TOPLAM

18
Yorum yazın...

isbilgisi.Com | Her Hakkı Saklıdır.