İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2015

27 Mart 2015 Cuma, 11:51
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2015

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanıİstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2015
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi” uyarınca Profesör kadrolarına eleman alınacaktır. Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişlerini, Yayın Listelerini, Doçentlik Belgelerini, Bilimsel Yayınlarının kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuruda bulunacak adayların Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerinden hazırladıkları dosyalara birer fotokopi koymaları ve dilekçenin aslı ile özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi ve Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ve vesikalık fotoğraftan birer adet yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

NOTLAR:

1) İlan edilen unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

2) Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3) ilan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

4) Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.

5) Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

6) Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan istanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.

7) ilanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

8) Kadrolara müracaat edecek adayların; Ayrıca, Üniversitemizin internet sitesinde yer alan Profesör Kadrolarına Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir.

DUYURULUR

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

ANABİLIM DALI UNVANI ADEDİ AÇIKLAMA

Tıp Tarihi ve Etik Profesör 1 Tıp Doktoru olmak, İnterkültürel Tıp Etiği ve Genom Araştırmaları Etiği hakkında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

Atatürk ilkeleri Profesör 1 Mondros Mütarekesinden Sonra Kafkasya ve Misak-ı Milli ve inkılap Tarihi üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.Yorum yazın...

isbilgisi.Com | Her Hakkı Saklıdır.