Eğitim-Bir-Sen’den “Nöbete Hayır Eylemi”

11 Şubat 2015 Çarşamba, 11:06
Eğitim-Bir-Sen'den "Nöbete Hayır Eylemi"

ÇANAKKALE (AA) – Ezine ilçesinde, Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) üyeleri, öğretmenlerin nöbet görevinin kaldırılması ya da ücretlendirilmesi talebi kapsamında basın açıklaması yaptı.Eğitim-Bir-Sen’den “Nöbete Hayır Eylemi”

ÇANAKKALE (AA) – Ezine ilçesinde, Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) üyeleri, öğretmenlerin nöbet görevinin kaldırılması ya da ücretlendirilmesi talebi kapsamında basın açıklaması yaptı.

Sendikanın Ezine Temsilcisi Caner Lüleci, Atatürk Parkı’nda gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmenlerin ek ders ücretlerinde uzun zamandır iyileştirme yapılmadığını söyledi.

Sınav ücretlerinin arttırılmasını, halk eğitim merkezleri ve okullarda ücretsiz olarak verilen takviye kurslarında görev alan memur ve hizmetlilerin fazla çalışmalarının ücretlendirilmesine yönelik talepleri bulunduğunu belirten Lüleci, “1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 439 sayılı Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun gibi, öğretmenlerin görev ve sorumluluklarını tanımlayan temel kanunlarda hiçbir şekilde yer almayan öğretmenin nöbet yükümlülüğü sadece Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde yer almaktadır. Diğer bir ifadeyle, kanuni dayanağı olmayan bir çalışma koşulu yönetmelikle öğretmenlerimize dayatılmaktadır” dedi.

Caner Lüleci, öğretmenlik mesleğinin asli bir unsuru olmayan ancak buna rağmen sorumluluğu son derece geniş olan bu görevin idari nitelikli bir görev olduğu, bu itibarla mesleğin ifasını doğrudan ilgilendirmeyen bu türden tedbirlerin öğretmenlerin üzerine yıkılmaması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Bu nedenle, temizlik ve güvenlik gibi, okul ortamının ve öğrencilerin güvenliğinin ve esenliğinin sağlanması noktasında eğitim-öğretime yardımcı bir unsur niteliğinde olan bu görevin öğretmen haricindeki görevlilerce yürütülmesi kamu hizmetinin doğası gereğidir. Anayasa’nın ücrette adalet sağlanması başlıklı 55. maddesinde, ücret, emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır hükmü, zorla çalıştırma yasağı başlıklı 18. maddesinde ise hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır” hükmü yer almaktadır. Hal böyleyken, yönetmelik zoruyla ceza tehdidi altından zorla nöbet görevi verilmesinin ve karşılık olarak hiçbir ücret ödenmemesinin angarya niteliğinde olduğuna kuşku yoktur.”
AAYorum yazın...

isbilgisi.Com | Her Hakkı Saklıdır.