Belediye ve Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliği'nde değişiklik

03 Nisan 2015 Cuma, 10:42
Belediye ve Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliği'nde değişiklik

ANKARA (AA) – Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.Belediye ve Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliği’nde değişiklik

ANKARA (AA) – Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişikliğe göre, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Unvanları listelerinde yer alan 2975 unvan kodlu “Daire Başkanı” kadrosunun ihdas edilmesi durumunda, ihdas edilen her kadro için ayrı ayrı olmak üzere görev ve yetki alanı bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak atamaya yetkili amir tarafından belirlenecek.

Yönetmeliğe “Bildirim Yükümlülüğü” başlığıyla eklenen madde uyarınca da yönetmelik kapsamında yer alan mahalli idareler memur, sürekli işçi, sözleşmeli personel, geçici işçi kadro ve pozisyonları ile diğer statülerde istihdam edilen personele ilişkin bilgiler, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek.

Yönetmelikte ayrıca Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetvellerine ilişkin bazı değişikliklere de yer verildi.
AAYorum yazın...


isbilgisi.Com | Her Hakkı Saklıdır.