ATAMALARIN HEPSİ DURDURULDU

31 Ağustos 2015 Pazartesi, 14:55

Başbakanlık tarafından yapılan son dakika açıklaması ile tüm atamaların durdurulduğu bildirildi.

Başbakanlık tarafından yapılan son dakika açıklaması ile tüm atamaların durdurulduğu bildirildi. Şuanda bir hükümetin kurulamamış olması ve sadece geçici hükümeti var olması sebebi ile atamalara ara verildi. Son anda açıklama yapan Başbakanlık atamaların bir süre durdurulacağını ve yapılamayacağını bildirdi.

Atamalardan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, hakim ve savcı adaylarının atanmaları yönünden ilgisine göre Adalet Bakanlığı veya Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Milli İstihbarat Teşkilatı, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler hariç diğer tüm atamaların yapılmayacağı bildirildi.

DURDURULAN ATAMALAR İSE ŞU ŞEKİLDEDİR;

– Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirme sonucunda yapılacak atamalar,

– Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonucunda atanmaya hak kazananların atanmaları.

– Doçent ve profesör kadrolarına yapılacak atamalar,

– 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi kapsamına giren engelli atamaları,

– 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi kapsamına giren eski hükümlü atamaları,

– 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci ve ek 6 ncı maddeleri kapsamına giren atamalar,

– 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askeri personel atamaları,

– 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalar,

-Devlet burslusu olarak yurt dışına gönderilen öğrencilerin akademik eğitimlerini tamamlamalarını müteakip atanmaları,

– Zorunlu yer değiştirmeye tabi atamalar,

– Eş durumu ve mazeret nedeniyle yapılacak naklen atamalar,

– Vatani görevlerini yapmak üzere görevlerinden ayrılıp terhislerini müteakip tekrar eski görevlerine dönmek isteyenler ile ücretsiz izin bitimi yapılacak atamalar,

– Mükteseben yapılacak derece terfileri ve görevde yükselme sınavı sonucunda yapılacak atamalar,

– Yargı kararlarının uygulanması nedeniyle yapılacak atamalar.

– 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi ile 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamına giren atamalar,

– Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararla yapılacak atamalar,

– Müfettiş raporu veya soruşturma sonucu yapılması gereken atamalar,

– 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ek 7. maddesi kapsamına giren atamalar, hariç olmak üzere her statüdeki personelin görev ve unvan değişikliği niteliğinde olanlar dahil naklen veya açıktan atamaları, ikinci bir talimata kadar durdurulmuştur.

Açıklamaya ait diğer tüm bilgiler ise kılavuz üzerinde belirtilmiştir.

Haberin tam metni için tıklayın.Yorum yazın...

isbilgisi.Com | Her Hakkı Saklıdır.