Askeri Lise Sınavlarına Hazırlanan Öğrenciler Dikkat!

​​​​​​​Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ortaöğretim Okulları Yönetmeliği’ne göre yapılan sınav, ortaokul 8. Sınıf öğrencilerini ilgilendirmektedir. Sadece askeri liseler değil bando astsubay hazırlama okullarına da bu sınav ile yetiştirilmek üzere öğrenci alınmaktadır. Genel seçmenin ilk basamağı askeri lise yazılı sınavıdır.

Askeri Lise Sınavlarına Hazırlanan Öğrenciler Dikkat!

ÖSYM tarafından yapılan sınavın başvuruları genelde Şubat ayı içerisinde yapılır. Sınav ise Mart veya Nisan ayında gerçekleştirilir; çünkü akabinde spor testleri ve mülakat yapılmaktadır. Sınav giriş belgesi ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden sınavın yapılacağı haftanın ilk gününden itibaren alınabilmektedir.

Öğrencilere ortaokul ders konularından çoktan seçmeli olarak uygulanan askeri lise sınavının başvuruları alınırken Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, GATF ve Bando Astsubay Hazırlama Okulları tercihleri alınmaktadır. Bundan anlaşılacağı gibi yazılı sınavın ardından gerçekleştirilecek ikinci ve üçüncü aşama sınavlarında bu okullara göre seçim yapılacaktır.

Kara Kuvvetleri Komutanlığını tercih edip kazanan öğrencilerin okuyacakları yer İstanbul’da bulunan Kuleli Askeri Lisesi ve İzmir’de buluna Maltepe Askeri Lisesidir.

Hava Kuvvetlerini tercih eden öğrenci Bursa’daki Işıklar Askeri Hava Lisesi’nde eğitim alırken, Deniz Kuvvetlerini tercih edenler ise İstanbul’daki Deniz Lisesinde eğitim almaktadırlar.

Eğitim sadece lisede ibaret değildir. Bu liseleri kazanan öğrencilerin üniversite ayarında eğitim aldıkları harp okulları bulunmaktadır. Öğrenciler askeri liselerden sonra üst düzeyde eğitim alacakları harp okullarına yerleştirilmekte ve oradan TSK bünyesine rütbeli subay olarak atanmaktadırlar.

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi bünyesindeki liseyi kazanan ve bitiren öğrenciler, GATF’te okumak istiyorlarsa ayrıca YGS ve LYS sınavlarına girmeleri, kazanmaları ve GATF tercihinde bulunup yerleşmeleri gerekmektedir. Üniversite sınavlarına girip orayı kazanamayanlar ise doğrudan Kara Harp Okuluna yerleştirilmektedir.

Bu okullardan hariç Bando Astsubay Hazırlama okullarını tercih eden öğrenciler ise Ankara’da lise eğitimi almakta ve ardından Bando Astsubay Hazırlama Meslek Yüksekokuluna yerleştirilmektedirler. Yukarıdaki ve buradaki tüm liselerin eğitim süresi 4 yıldır.

Askeri Lise sınavlarına girmek için gerekli şartlar elerdir?

Askeri lise sınavlarına sadece Türk vatandaşı erkek öğrenciler başvurabilmektedir. Bu erkek öğrencilerin medeni hallerinin elverişli olması ilgili kılavuzlarda söylenmektedir. Daha önce askeri okullarla bağı bulunmaması gereken öğrencilerden bu okullardan atılanlar tekrar başvuramazlar.

Başvuran öğrencilerden ilgili aşamaları geçenler hakkında askeri istihbarat tarafından güvenlik soruşturması yapılmaktadır. Doğal olarak bu soruşturmada şüpheli bir durumu tespit edilenler liselere alınmamaktadır; çünkü bu öğrenciler ileride TSK’da önemli görevler üstlenebilir, hatta Genel Kurmay Başkanı veya Kuvvet Komutanı bile olabilirler.

Öğrencinin bir velisinin bulunması gerekmektedir. Yönetmeliklerde belirtilen sağlık şartlarını harfiyen taşımaları gerekmektedir.

Yaş kriterine gelince; öğrencinin en fazla 16, en az 13 yaşında olması gerekiyor. Herhangi bir konuşma bozukluğu da bulunmaması gerekiyor.

Yaş-boy-kilo indeksine gelince;

13 yaşındaki bir öğrencinin en az 140,5 cm, en fazla 171,5 cm uzunlukta; en az 30 kg, en fazla 67,5 kg ağırlıkta olması gerekiyor.

14 yaşındaki bir öğrencinin en az 146,5 cm, en fazla 178,5 cm uzunlukta; en az 34,2 kg, en fazla 72,8 kg ağırlıkta olması gerekiyor.

15 yaşındaki bir öğrencinin en az 152,5 cm, en fazla 182,5 cm uzunlukta; en az 39,5 kg, en fazla 77,6 kg ağırlıkta olması gerekiyor.

16 yaşındaki bir öğrencinin en az 158 cm, en fazla 185 cm uzunlukta; en az 44,9 kg, en fazla 80,8 kg ağırlığında olması gerekiyor.

Ortaokulların 8. Sınıfında eğitim görüyor olmaları gereken öğrencilerin, son 4 yıllık not ortalamalarında da belirli kriterler var. Ortaokuldaki 4 yılın not ortalamaları Bando okulları için en az 65,00, Askeri Liseler için ise en az 75,00 puan olması şartı var.

Başvuru işlemleri nasıl yapılıyor?

Askeri lise sınavları ÖSYM tarafından yapıldığı için, normalde ÖSYM sistemi ile henüz işi olmayan ortaokul öğrencilerinin bir şifre edinmeleri ve başvurularını bir başvuru merkezi aracılığıyla bu ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yaptırmaları gerekiyor.

Askeri Liseler Sınavı ile ilgili ÖSYM web sitesinde yayınlanan başvuru kılavuzunun eklerinden Başvuru Formunu indirip çıktısını almak ve yine aynı kılavuza göre bu formu doldurmak gerekiyor.

Sınav ücreti ise başvuru işlemlerinden sonra ister bankamatiklerden ister ÖSYM web sitesi ÖDEMELER menüsünden yapılabilmektedir.

Sınavın içeriği nasıl olmaktadır?

Askeri lise sınavlarının ders dağılımı YGS sınavını andırmaktadır. Ancak tabi ki konular ve sorular ortaokul düzeyindedir. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden sorular yer almaktadır.

Toplam 100 soru sorulmakta ve 120 dakika süre verilmektedir. Soruları hepsi tek kitapçıkta bulunmaktadır.

Çoktan seçmeli olarak uygulanan bu sınavın ders-soru dağılımı ise şu şekilde olmaktadır;

Türkçe dersinden sözcükte, cümlede ve paragrafta anlam ve dil bilgisi konularından toplam 30 soru,

Sosyal Bilgiler dersinden Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konusundan 7 soru, Milli Tarih konusundan 4 soru ve Türkiye Coğrafyası konusundan 4 soru şeklinde; temel kavram ve ilkelerle ilgili sorular çıkmaktadır.

Matematik dersinden sayılar ağırlıklı olmak üzere matematiksel ilişkiler konusundan 30 soru,

Fen Bilimleri dersinden, Fizik konusu olarak 9, Kimya konusu olarak 8 ve Biyoloji konusu olarak 8 soru şeklinde temel kavram ve ilkelerle ilgili sorular yer almaktadır.

Sınava girerken hangi belgeleri götürmek gerekir?

Sınavın olacağı haftanın başından itibaren ÖSYM web sitesinden alınabilen ALS sınav giriş belgesi ile üzerinde TC kimlik numarası ve fotoğraf bulunan Nüfus Cüzdanı sınavda istenen ve kontrolleri yapılan belgelerdir.

Sınavdaki derslerin ağırlıkları nasıldır?

Askeri lise sınavı temelde Matematik ve Fen Bilimlerinin daha fazla önem arz ettiği bir sınavdır. Bu iki dersin ağırlıkları 0,35, Türkçe dersinin ağırlığı 0,20 ve Sosyal Bilimlerin ağırlığı 0,10 şeklindedir.

Yazılı sınav sonuçları nerede açıklanacak?

Askeri lise yazılı sınavının sonuçları yine ÖSYM web sitesi aday işlemleri sisteminde açıklanacaktır. Bu yüzden öğrencilerin snava başvururken ilk kez edindikleri ÖSYM kullanıcı adları ve şifrelerini unutmamaları gerekmektedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde sınavla ilgili hangi bilgilere erişebilirim?

ÖSYM aday işlemleri sistemi öğrencilerin çok amaçlı kullanabilecekleri bir sistemdir. Öğrenciler bu sistemden sınav başvurularını yapabilir, özlük bilgilerinin kontrol edebilir, erişime açıldığı günlerde kimlik ve adres bilgilerinde değişiklik yapabilir, sınavlara giriş belgesinin çıktısının alabilir, sınav sonuçlarını sorgulayabilir, optik formunu görüntüleyebilir ve itirazlarla ilgili olarak evrak referans numarası alabilir.

Yazılı sınavdan sonra hangi aşamalar bulunmaktadır?

Askeri lise yazılı sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının akabinde genelde Mayıs ayının son günlerinde TSK web sitesinde kimlerin ikinci aşamaya çağrıldığı ve taban puanların ne olduğu açıklanmaktadır.

İlgili puanlara erişen adaylar ikinci aşamada bir hayli güç testlere tabi olmaktadırlar.

  1. Ön sağlık muayenesi, yukarıda bahsettiğimiz yaş-kilo-boy indeksi ile genel fiziksel tarama uzman doktorlar tarafından yapılmaktadır. Bu bir nevi ön eleme aşamasıdır ve bu muayeneyi geçemeyen elenir, diğer aşamalara katılamaz. Öğrencilerin ön sağlık muayenesine gelmeden önce, çıplak şekilde kilo ve boy oranlarını kontrol etmeleri daha gerçekçi olacaktır.
  2. Bedeni Yeterlilik Testi, öğrencilerin hızını, atikliğini, kuvvetini ve koordinasyonunu ölçecek bu aşamada 13-14 yaş grubundaki öğrencilerin 400 metreyi 85 saniyede tamamlamaları, 160 cm durarak uzun atlama yapabilmeleri, bir dakikada 30 kere mekik çekebilmeleri ve basketbol topunu 7 metre uzağa fırlatabilmeleri gerekiyor. 15-16 yaş grubundaki öğrencilerin ise 400 metreyi 80 saniyede tamamlamaları, 170 cm durarak uzun atlama yapabilmeleri, bir dakikada 35 kere mekik çekebilmeleri ve basketbol topunu 8 metre uzağa fırlatabilmeleri gerekiyor.
  3. Psikoteknik Testi, hava kuvvetleri için gerekli olan bu testte, öğrencilere bilgisayar önünde hava uçuşlarına yatkınlık testi yapılmaktadır.
  4. Müzik Yetenek Testi, yalnızca bando hazırlama okulları için geçerli olan bu testte, öğrencilere ses tekrarı, melodi tekrarı, ritm tekrarı yaptırılmakta ve enstrüman çalmaya fiziksel uygunlukları kontrol edilmektedir.

5. Mülakat, bire bir görüşme şeklinde gerçekleşe mülakatta, öğrencilerin iletişim yetenekleri, ses tonları, heyecanlarını kontrol edebilmeleri, farklı boyutlarda düşünebilmeleri, davranışlardaki tutarlılık ve askerlik mesleğine yatkınlıkları test edilmektedir.

  1. Sağlık Muayenesi, tüm bu aşamaları geçen öğrencilerin tam teşekküllü bir sağlık incelemesine tabi tutulmaları GATF’de yapılmaktadır. Daha sonra bu testten geçebilen sağlıklı öğrenciler puan sıralamasına göre asil ve yedek şeklinde sıralanmaktadır.

Yazılı sınav ve diğer testlerin ağırlıkları ne kadar olmaktadır?

Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve GATF için Askeri Lise sınavının yüzde 70’i, mülakatın yüzde 25’i ve bedeni yeterlilik sınavının yüzde 5’i değerlendirilmeye alınmaktadır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı için Askeri lise sınavının yüzde 70’i, mülakatın yüzde 25’i, psikoteknik test puanının yüzde 20’si ve bedeni yeterlilik sınavının yüzde 5’i değerlendirmeye alınmaktadır.

Son olarak bando hazırlama okullarının değerlendirmesinde, tüm aşamalara müzik yetenek testinden aldıkları puanlar eklenmektedir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.